Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim

Zadaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest udzielanie pomocy, wsparcia czasowego schronienia osobom znajdującym się sytuacji kryzysowej związanej z przemocą w rodzinie. Zadanie to realizowane jest poprzez prowadzenie następujących form pracy z klientem:
N
pierwszy kontakt z klientem – wstępna diagnoza problemu. Omówienie możliwości działania w danym przypadku i udzielenie wsparcia
N

porady i konsultacje psychologiczne – mogą być jednorazowe lub rozłożone na etapy, mogą dotyczyć problemów przemocy, rodzinnych, małżeńskich, wychowawczych, osobistych i itp.

N

rozmowy wspierające – poszukiwanie możliwości rozwiązań , kierowanie do placówek specjalistycznych, wypełnianie dokumentów, pisanie podań i wniosków,  poszukiwanie ofert pracy w Internecie, wykonywanie telefonów

N

terapia osób uzależnionych i współuzależnionych

N

interwencja kryzysowa w nagłych zdarzeniach – interwencja i pomoc psychologiczna osobom i rodzinom znajdującym się nagłym lub przewlekłym kryzysie

N

Hostel – bezpieczne  schronienie  w sytuacji, gdy bezpieczeństwo klientek i ich dzieci w domu rodzinnym jest zagrożone . Czas przebywania w hostelu jest tymczasowy, całodobowy pobyt do trzech miesięcy  osób pełnoletnich lub z opiekunem prawnym . Oferta kierowana jest  tylko do osób z powiatu Mińskiego.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 17.00

ul Graniczna 18, 05-300 Mińsk Mazowiecki

telefon:  (25) 758 47 12
telefon interwencyjny: 698 749 389

Nasi partnerzy