Dom Samotnej Matki „Bezpieczna Przystań”

Dom Samotnej Matki „Bezpieczna Przystań” powstał z inicjatywy nieżyjących już Państwa Piwowarskich, którzy przeznaczyli na ten cel budynek z ogrodem w podwarszawskiej Zielonce. W 1994 roku działa pod opieką Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Otrzymało w nim już  wsparcie ponad 300 matek z dziećmi, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc oferowana w naszym Domu Samotnej Matki jest dedykowana kobietom w ciąży, matkom i ich dzieciom znajdującym się w różnych sytuacjach kryzysowych jak przemoc domowa czy bezdomność. Skierowanie na pobyt w Domu Samotnej Matki wydają Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu współpracujących z nami powiatów.

Podczas pobytu w Domu Samotnej Matki w rodzinnej atmosferze i przy wsparciu personelu nasze podopieczne starają się odzyskać równowagę psychiczną po trudnych czy wręcz traumatycznych doświadczeniach życiowych.

Caritas zapewnia im bezpieczne schronienie oraz udziela różnorodnego wsparcia: socjalnego, psychologicznego, terapeutycznego, duchowego oraz materialnego. Priorytetem naszych oddziaływań jest przede wszystkim dążenie do odbudowy poczucia bezpieczeństwa, pewności siebie, poczucia własnej wartości oraz odbudowa więzów rodzinnych. Podczas pobytu mieszkanek pracujemy nad kształtowaniem i podnoszeniem umiejętności wychowawczych matek poprzez indywidualną pracę z pedagogiem. Doświadczony pracownik socjalny pomaga uporządkować sprawy finansowe oraz prawne (kwestie związane z zasiłkami, alimentami, zadłużeniem, sprawami sądowymi i administracyjnymi).

Ważną częścią naszej pracy jest pomoc w nadrobieniu zaległości w opiece zdrowotnej dzieci.

W odzyskaniu poczucia kontroli nad własnym życiem matki napotykają szereg barier. Jedną z poważniejszych trudności jest brak szybkiego dostępu do darmowej psychoterapii dla matek – ofiar przemocy często już w rodzinie pochodzenia. Brakuje nam środków na sfinansowanie psychoterapii na miejscu, w naszym domu. Inną jest znalezienie legalnej pracy czy tez umieszczenie dziecka w żłobku lub przedszkolu (prywatne często są za drogie, a w państwowych brakuje miejsc).

Czas pobytu w Domu Samotnej Matki wynosi najczęściej od 3 do 12 miesięcy.

Gdy nasze podopieczne z dziećmi poczują się na siłach, opuszczają nasz Dom. Wynajmują wówczas mieszkanie (często wspólnie z inną mieszkanką Domu) lub , jeśli otrzymają lokal socjalny zaczynają mieszkać we własnym domu (niestety zdarza się to bardzo rzadko). Bywa również, że rozpoczynają życie z nowymi partnerami albo wracają do swoich rodzin i wcześniejszych związków. Zdarza się, że trafiają do innych placówek wsparcia.

Obecnie dzięki hojności wielu naszych darczyńców od lipca 2020 roku trwa rozbudowa macierzystego domu w Zielonce. Mieszkamy tymczasowo w Ośrodku Charytatywno-Opiekuńczym Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Urlach.

W rozbudowanym i zmodernizowanym dwukondygnacyjnym Domu Samotnej Matki w Zielonce będzie mogło mieszkać około 12 matek z dziećmi. Każda z nich będzie miała do dyspozycji wyposażony odpowiednio pokój z dostępem do kuchni, jadalni, aneksów kuchennych, sali zabaw i łazienek. Na parterze znajdzie się także pokój dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Liczymy na to, że mimo opóźnień budowy wynikających z niesprzyjającej aury będziemy mogli zamieszkać wkrótce w naszym nowym domu, w którym komfort życia mam z dziećmi będzie znacznie wyższy niż w dotychczasowym, starym budynku.

Przed nami konieczność zagospodarowania znacznie większej powierzchni mieszkalnej niż dotychczas zajmowana. Potrzebujemy więcej mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz. Z góry dziękujemy za szczodrość naszych stałych darczyńców oraz nowych osób, które zdecydują się wesprzeć nas finansowo i rzeczowo.

Środki pieniężne można przekazywać na konto Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 49 o numerze: 73 1240 6074 1111 0010 7148 0427 z dopiskiem dla DSM w Zielonce. W sprawie darowizn rzeczowych prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny pod numerem 797 542 148.

Wszystkim osobom wspierającym nas dotychczas i w przyszłości szczerze dziękujemy i życzymy wielu łask Bożych.

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
mgr Katarzyna Woś – kierownik DSM

Nasi partnerzy