Centrum Interwencji Kryzysowej „Dom Otwartych Serc”

Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku to placówka diecezji warszawsko – praskiej. CIK świadczy wieloraką pomoc osobom, które zgłaszają się samodzielnie lub pośrednictwo różnych instytucji w związku z doświadczeniem trudności życiowych lub kryzysów rodzinnych. Pracownicy CIK tworzą plan wyjścia z kryzysu i opracowują sposoby radzenia sobie z trudnościami zgłaszających się osób. Centrum prowadzi również hostel dla kobiet z dziećmi, umożliwiając izolację od sprawcy przemocy, a także tymczasowe schronienie, aż do poprawy sytuacji życiowej. CIK świadczy pomoc nieodpłatnie. CIK prowadzi również grupę wsparcia dla ofiar przemocy. Ofiarowane jest wsparcie psychologiczne, socjalne, pedagogiczne lub udzielana informacja o miejscach, gdzie można uzyskać specjalistyczną pomoc.

Centrum Interwencji Kryzysowej „Dom Otwartych Serc”

Adres:

ul. Tadeusza 22
05-400 Otwock
telefon/fax: 22 779 58 63
e-mail: cik.otwock@caritas.pl

Nasi partnerzy